?sky English
Co MŠ Perlička nabízí

 

1crab_ikonMŠ Perlička nabízí dětem od 3 do 7 let  mezinárodně uznávaný vzdělávací program, který je založen na pedagogickém přístupu Dr. Marie Montessori, zahrnuje morální program „Prùvodce ctnostmi a dobrými vlastnostmi“, umožňuje dětem vstřebávat velmi přirozeným způsobem  angličtinu - a je veden v multikulturním duchu.

MŠ Perlička  je rozdělena na anglickou Montessori třídu a českou Montessori třídu.  

Dorozumívacím celodenním jazykem anglické třídy je anglický jazyk, který používají obě učitelky - jedna, která není české národnosti a jedna česká paní učitelka. 

V MŠ Perlička klademe velký dùraz na aktivní učení se pomocí vlastního objevování. V našem programu děti čelí výzvě zvítězit nad sebou samými spíše než nad svými spolužáky.

V MŠ Perlička jsme se zavázali k úzké spolupráci školy a rodiny a k programu, který žáky vede k  rozvoji osobní zodpovědnosti, nezávislosti, sebedůvěry, samostatného rozhodování a vnitřního klidu a rovnováhy.

 Naším cílem je poskytnout dětem takové vzdělání, které je připraví na to, aby v budoucnu uspěly jak v dalším akademickém vzdělání, tak v životě. Proto od roku 2012 děti mají možnost pokračovat v Montessori cestě v ZŠ Perlička, teď  nejen na prvním stupni ZŠ, ale i na druhém stupni ZŠ podle autentického Montessori programu Marie Montessori.