?sky English
Myslme na budoucnost naich dt u dnes

1star_fish_ikonV souasném svt rychlých zmn a nových objev meme jen odhadnout, jaké schopnosti budou naše dti potebovat, aby ve 21.století usply. Nyní, více ne kdy jindy, se musí nauit tomu, jak se uit. kristnka_300

Nejdleitjšími roky ve vzdlání našich dtí není stední a vysoká škola, ale prvních dvanáct let ivota. Práv v tomto období se formuje jejich smysl pro vnímání svta, jejich charakter a obraz sebe sama, jejich základní schopnosti a vdomosti a to, jak ocení rozmanitost umní a kultur svta.

Naše dti si opravdu oblíbí proces  uení, ve kterém budou hrát aktivní roli a zanou objevovat svj vlastní potenciál. Cílem MŠ Perlika je v dtech vybudovat pocit jednoty s ostatními lidmi na svt, duch sluby ostatním, pevný charakter a tvoivou mysl.

To vše pesahuje hranice tradiního pedškolního vzdlávání a MŠ Perlika si vytkla cíl být v tomto ohledu výjimenou školou.