?sky English
Myslíme na budoucnost našich dětí už dnes

1star_fish_ikonV současném světě rychlých změn a nových objevů můžeme jen odhadnout, jaké schopnosti budou naše děti potřebovat, aby ve 21.století uspěly. Nyní, více než kdy jindy, se musí naučit tomu, jak se učit. kristnka_300

Nejdůležitějšími roky ve vzdělání našich dětí není střední a vysoká škola, ale prvních dvanáct let života. Právě v tomto období se formuje jejich smysl pro vnímání světa, jejich charakter a obraz sebe sama, jejich základní schopnosti a vědomosti a to, jak ocení rozmanitost umění a kultur světa.

Naše děti si opravdu oblíbí proces  učení, ve kterém budou hrát aktivní roli a začnou objevovat svůj vlastní potenciál. Cílem MŠ Perlička je v dětech vybudovat pocit jednoty s ostatními lidmi na světě, duch služby ostatním, pevný charakter a tvořivou mysl.

To vše přesahuje hranice tradičního předškolního vzdělávání a MŠ Perlička si vytkla cíl být v tomto ohledu výjimečnou školou.