?sky English
Intelekt a respekt

 

1star_fish_ikonIntelekt není fixně dán od narození ani lidský potenciál není v žádné oblasti omezen, jak se někdy může zdát při tradičním vzdělávání. Úspěch ve škole je přímo spojen s tím, do jaké míry děti věří tomu, že jsou schopné a nezávislé bytosti. Tím, že dětem umožňujeme, aby se rozvíjely na smysluplné úrovni nezávislosti a sebedisciplíny, dává MŠ Perlička dětem celoživotní základ dobrých pracovních návyků a smyslu pro zodpovědnost. Děti jsou hrdé na to, že dokáží dělat věci samy, dobře a pečlivě.

ruth_sva_300_01Děti jsou jedinečné osobnosti a zaslouží si, aby se s nimi jednalo s opravdovým a upřímným respektem. Respekt plodí respekt a vytváří atmosféru, ve které se učení nesmírně usnadňuje.Tento respekt k dětem se odráží také v rovnocenném vztahu učitelů k našim dětem.

V MŠ Perlička se snažíme používat takový jazyk, abychom s dětmi nadřazeně nemanipulovali a nesnižovali tak jejich důstojnost. Náš rovnocenný vztah k dítěti vyjadřujeme uznáním, oceněním, zpětnou vazbou, pozitivními či negativními přirozenými  důsledky. Našim cílem je, aby děti dělaly to, co je vnitřně uspokojuje.