?sky English
Třídy – připravené prostředí

fish_greyoraneProstředí MŠ Perlička je uspořádané tak, aby děti stimulovalo a reagovalo na jejich přirozenou potřebu  učit se.  V MŠ Perlička se soustředíme na dítě  a to  nás vede  k tomu, že rozvíjíme model školy, který se zásadně liší od školy tradiční - kde se hlavní dění odvíjí od učitele, který je často ve výuce jediný aktivní. V našich třídách nepřevládá vliv učitelů, jedná se spíše o pečlivě připravené prostředí, které je koncipované tak, aby usnadnilo rozvoj nezávislosti dětí a jejich osobní zodpovědnost. Toto připravené prostředí umožňuje individuální přístup ke každému dítěti, které v procesu učení se hraje aktivní roli.  

Může chvíli trvat, než si ve třídě všimnete p1010055_300učitelů. Pracují s jedním nebo dvěma dětmi zaráz, radí, vysvětlují nové věci nebo jen pozorují práci dětí. Pomáhají dětem tak, aby to dokázaly samy. Třídu tvoří společenství malých dětí. Svobodně se pohybují po místnosi, vybírají si práci, která odpovídá jejich zájmu – spíše než aby se pasivně účastnily lekcí a projektů, které jim vybral učitel.

V našich třídách jsme prostředí připravili tak, aby uspokojovalo senzitivní (citlivá) období každého dítěte, - což je fáze vývoje dítěte, kdy je zvýšeně vnímavé k získávání určitých schopností s neobyčejnou lehkostí a s malým výdajem energie. Tato citlivá období se u dítěte projevují zvýšeným zájmem o nějakou práci (práci s barvami, čísly, písmeny, se zvířátky...). V MŠ Perlička si u dětí těchto citlivých fází všímáme, neboť člověk se nikdy jisté věci nenaučí tak jednoduše, jako v odpovídající citlivé fázi.

I ti nejmladší v MŠ Perlička se p1010020_300starají o své vlastní prostředí, které je dětem přizpůsobené. Když mají hlad, připraví si samy svačinku a pití. Nádobí pak po sobě umyjí. Když něco rozlijí, vzájemně si pomáhají vše pečlivě uklidit. Rodiče se většinou diví, když vidí své malé děti, jak krájí ovoce a zeleninu, zametají, prostřou si stůl na oběd a pak si ho po sobě uklidí, nesou džbán s vodou a také si ji samy nalijí. Tyto malé děti se tak klidně a samozřejmě pohybují a dělají svou činnost, že i náhodnému pozorovateli je zřejmé, že toto prostředí je opravdu jejich.

Naše třídy nazýváme připravené prostředí.  Tento název věrně odráží péči a pozornost, kterou věnujeme tvorbě takového vzdělávacího prostředí, které u dětí posiluje nezávislost afish_blueviolet intelektuální rozvoj. Třídy v MŠ Perlička jsou rozděleny do několika oblastí, které zahrnují praktický život, smyslovou výchovu, matematiku, jazykovou výchovu, kosmický život (dějepis, zeměpis, fyzika, chemie, biologie, umění a další obory o světě a životě v něm).  Každá část třídy se skládá z nízkých  otevřených polic, skříněk a stolečků, kde je pro děti volně k dispozici různý materiál, který si mohou dle zájmu zvolit a pracovat s ním.