?sky English
Počet dětí ve třídě; věkově smíšené třídy

fish_smallVe třídě je obvykle 18 dětí. V každé třídě jsou dvě kvalifikované učitelky.  

 

Děti se učí na několika úrovních:

  • vlastním nezávislým p1010081_300objevováním,
  • jeden od druhého,
  • pomocí učitele,
  • a také díky speciálně vytvořený materiálům.

Pečlivě připravené prostředí dovoluje individuální přístup ke každému dítěti. Tento přístup umožňuje dětem objevovat a učit se nezávisle, jak jen to je možné. Stimulace ze strany starších dětí a povzbuzování od vrstevníků  podporuje tento proces. Často je nejlepším učitelem tříletého dítěte jeho starší spolužák. Děti se toho nejvíce naučí jedno od druhého. Ve třídách tedy máme 18 dětí, abychom zajistili, že každé dítě bude mít dostatek spolužáků stejné věkové skupiny a také dostatek stimulace ze strany starších dětí.