?sky English
Role učitelů v MŠ Perlička

Učitelé v MŠ Perlička mají velmi odlišnou roli ve srovnání s tradičně vzdělanými učiteli. Mnoho učitelů se soustředí na zachování klidu a pořádku a na probrání předem daných osnov, které nemusí odpovídat potřebám všech dětí. Většina učitelů bere svou úlohu tak, že předává žákům fakta.

 p1010037_300 p1010199_300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učitelé v MŠ Perlička zaujímají roli průvodce a osoby, která dětem pomáhá a usnadňuje proces učení se. Učitel není obvykle středem pozornosti a většinou nepracuje s celou třídou najednou. Jeho úlohou je zaznamenávat pokrok a potřeby jednotlivých dětí, připravovat a nabízet dětem vhodné materiály a pomůcky, které budou odpovídat potřebám a zájmům každého dítěte ve třídě. Učitel krátce, ale účinným způsobem prezentuje probíranou látku buď celé třídě, nebo menším skupinkám s cílem v dětech vzbudit zájem, aby se pak k tématu vrátily ve své vlastní práci s pomůckami a materiály.

Lekce se soustředí kolem jasných a jednoduchých informací, které potřebuje každé dítě, aby mohlo pracovat samo: název materiálu, místo na polici, kam materiál patří, základní pravidla pro jeho používání a možnosti, které pomůcka skrývá.Učitelé pečlivě monitorují pokrok dětí a udržují vysokou úroveň jejich zájmu.Protože učitelé znají děti velmi dobře, mohou pak obohatit vzdělávací program dalšími materiály, které rozšíří probírané téma a poskytnou další možnosti k dosažení úspěchu.