?sky English
Komunikace mezi rodi������������������������������������������������������������������������i a M������������������������������������������������������������������������ Perli������������������������������������������������������������������������ka
N den

turtle

 

Provoz MŠ Perlika je zajištn denn od 7:00 do 17:00 hodin.

Vzdlávací program probíhá od 8:30 do 16:00 hodin.

Rodie mají monost pivést dti do MŠ díve (7:00- 8:00) a vyzvednout je pozdji (16:00-17:00)  - v této dob mimo vzdlávací program je zajištn pedagogický dozor ve form hlídání dtí. ( Pobyt dtí v MŠ mimo vzdlávací program není zahrnutý v cen školného, bliší informace zde)

 

NÁŠ DEN

7:00-8:00 hlídání dtí       

8.00-8.30 píchod dtí

8.30-11.30  pracovní cyklus, individuální svainka

11.30-12.00 obd 

12.00 odchod dtí s dopolední docházkou

12.15-12.30 píprava na odpoinek

12.30-13.30 odpoinek, práce ve tíd pro ty, kteí neusnuli

13.30-16.00 pobyt venku, individuální svainka

15.00 -15.45 vyzvedávání dtí

16.00 zamykání Perliky