?sky English
Komunikace mezi rodiči a MŠ Perlička

turtleJe velmi důležité, aby  mezi učiteli MŠ Perlička a rodiči probíhala neustálá komunikace. Jsme rádi, když se ptáte na cokoliv týkající se Vašeho dítěte.

Přesto Vás prosíme o pochopení toho, že během programu MŠ Perlička mají učitelé a asistenti zodpovědnost hlavně k dětem, proto je vhodné se s učiteli domluvit na termínu konzultace či krátce pohovořit s učitelem při vyzvedávání dětí.Je také možná vzájemná telefonická domluva nebo můžete napsat na naši e-mailovou adresu – učitelé Vám rádi odepíší.

MŠ Perlička také pořádá pravidelná setkání pro rodiče, kdy se rodiče mohou dozvědět informace o MŠ Perlička, o pořádaných akcích, plánech, vzdělávacím programu a metodě Dr. Marie Montessori a o svých dětech.Veškeré nové informace a plánované pořádané akce Vám budeme zasílat na Vaši e-mailovou adresu. Třikrát během školního roku (listopad, leden, duben) mají rodiče možnost individuální konzultace o rozvoji kompetencí dítěte, na závěr školního roku pak obdrží souhrnnou písemnou zprávu o rozvoji a pokrocích svého dítěte.