?sky English
Přijďte se podívat na své dítě

kvitiRodiče jsou nejen zváni, ale dokonce vyzýváni, aby se na své dítě přišli do školky podívat. Stačí se dohodnout s třídním učitelem. Domluva návštěvy je nutná z praktických důvodů, aby se během jednoho dne nesešlo ve třídě více dospělých a bylo tak zachováno dětské prostředí. 

Zvláště v prvních dnech  a po prázdninách je pro rodiče a děti obtížné se od sebe oddělit,  proto rodiče jsou srdečně zváni, aby strávili  první dny se svým dítětem v naší školce a aby tak adaptace na školku proběhla přirozeně.

 I během návštěv rodičů zachováváme běžný každodenní režim, a tak pro tyto účely máme ve třídě vyhrazené místo, abyste viděli většinu třídy. Můžete se potichu ve třídě pohybovat, je však třeba nerušit děti při soustředění se  na práci. Trpělivým a tichým pozorováním svého dítěte a jeho spolužáků při práci se můžete hodně dozvědět.

Když bude Vaše dítě ve třídě, neočekávejte přirozené chování. Děti mohou být zmatené, když jsou rodiče ve školce, neboť neví, koho mají poslouchat – rodiče či učitele. V takovém případě byste se vždy měli postarat o vyřešení jakéhokoliv problému týkajícího se chování Vašeho dítěte.