?sky English
Přijďte se podívat na své dítě

kvitiRodiče jsou nejen zváni, ale dokonce vyzýváni, aby se na své dítě přišli do školky podívat. Stačí se dohodnout s třídním učitelem. Domluva návštěvy je nutná z praktických důvodů, aby se během jednoho dne nesešlo ve třídě více dospělých a bylo tak zachováno dětské prostředí. 

 I během návštěv rodičů zachováváme běžný každodenní režim, a tak pro tyto účely máme ve třídě vyhrazené místo, abyste viděli většinu třídy. Můžete se potichu ve třídě pohybovat, je však třeba nerušit děti při soustředění se  na práci. Trpělivým a tichým pozorováním svého dítěte a jeho spolužáků při práci se můžete hodně dozvědět. Více informací o způsobu pozorování naleznete v písemném Průvodci pozorováním, které dostanete od třídní učitelky po dohodě termínu na pozorování. Po pozorování se dohodnete s třídní učitelkou na termínu setkání o sdílení z pozorování. Bez tohoto sdílení není možné pozorovat.