?sky English
Komunikace mezi rodi������������������������������������������������������������������������i a M������������������������������������������������������������������������ Perli������������������������������������������������������������������������ka
Krouky
1star_fish_ikon

Rodie mohou dti pihlásit  do  odpoledních krouk, které vedou vyškolení lektoi a které nejsou souástí školného:

  • Keramika
  • Tancování
  • Flétna