?sky English
Komunikace mezi rodi������������������������������������������������������������������������i a M������������������������������������������������������������������������ Perli������������������������������������������������������������������������ka
Strava

1star_fish_ikon

Strava

MŠ Perlika zajišuje dtem dopolední a odpolední svainu a obd.

 

 

Stravu dováíme ze Zdravé školní jídelny Vitalité

 - ve Vitalité pro naše dti vaí zdravou, pestrou a výivovou hodnotnou stravu

- strava je vdy erstvá na je pipravována z kvalitních, zejména lokálních a sezónních surovin, nejastjii v BIO kvalit

- jídlo je bez chemických náhraek a nezdravých konzervantù, bez polotovarù a separátù

- jídelníek pro naše dti je sestavován spolen s výivovým specialistou


PRAKTICKÉ INFORMACE:

Záloha na stravu: 1100 K (plná docházka), 700 K (docházka 3 dny  v týdnu), 450 K (docházka 2 dny v týdnu)

Odhlašování a pihlašování stravy na www.vitalmenu.cz,  íslo jídelny 10190, pihlasovaci jméno: pijmení a jméno dítte bez mezer, heslo: pijmení a jméno dítte bez mezer malými písmeny - nap. novakjan,  nejpozdji do 10:30 pedchozího pracovního dne (na pondlí tedy v pátek do 10:30).

(Neodhlášený obd je moné první den nepítomnosti ve škole vyzvednout do vlastních nádob v dob 11:00-11.30)

Jídelníek k nahlédnutí  ZDE