?sky English
Podpora Mateřské školy Perlička. Duch filantropie.

 pearlProč finančně přispívat na činnost MŠ Perlička?

 

Duch filantropie

 

Lidé jako my přispívají neziskovým a charitativním organizacím z důvodů, které jsou jak altruistické, tak sobecké. Proč to vůbec děláme?  

Dobrovolné příspěvky nás všech dávají lidem pracujícím v MŠ Perlička a rodičům všech dětí pocit, že i ostatní lidé mají do jisté míry zodpovědnost za existenci této instituce a že cítí pýchu být jejími podporovateli.

Pravděpodobně také přispíváme proto, že cítíme osobní potřebu být patrony něčeho, co má skutečný význam a  hodnotu.  Tím, že pomáháme k budování a fungování něčeho hodnotného, pro nás možná zbude nějaké místo v knize dobrých skutků. Někteří zase přispívají proto, že cítí silnou spojitost se společností ve které žijí a cítí zodpovědnost za ni.

Pro některé z nás je to otázka svědomí. Podporujeme něco, v čehož budoucnost věříme. Vizi, která může pomoci lidské společnosti a buduje důstojnost člověka. Podporujeme něco, v co hluboce věříme. Když dobrovolně přispíváme na činnost MŠ Perlička, tak víme, že nemrháme našimi těžce vydělanými penězi. My všichni dobře víme, že naše možnosti jsou omezené a dáváme si dobrý pozor na to, jak jsou naše prostředky využity aby posloužily k nejlepšímu  možnému účelu.

Většina z nás – lidí pracujících v MŠ Perlička (a nejvíce učitelé a personál) – jsme lidé, kteří mají vysoké morální hodnoty a hluboké přesvědčení. Naši důvěru vkládáme v člověka, obzvláště v potenciál, které každé dítě vlastní a máme hluboký respekt k tomu, jak mohou hodnotné školy přispět k jejich vývoji. Chceme dát našim dětem ( a dětem, které přijdou v následujících letech po nich) výjimečnou možnost, která nebyla dána většině z nás. Naše podpora je trvalým přínosem pro rozvoj dětí, budoucí generace a společnosti.

kvikviTím, že pomáháme MŠ Perlička, doufáme, že se zlepší kvalita života nás všech a že to pomůže předcházet mnohým našim obavám, které se týkají našich  dětí.Pokaždé, když přispíváme pro činnost MŠ Perlička, činíme investici do našich dětí a v budoucnosti i investici do mnohem širší společnosti.

Příspěvky, fondy

MŠ Perlička je školská organizace zařazena do sítě škol MŠMT ČR. Příspěvky, dary a fondy byly vždy základem jejího bezproblémového fungování. Kdyby nebylo obětavých a nesobeckých příspěvků několika málo rodin (hlavně v začátcích), MŠ Perlička by nemohla fungovat  a ani by nezačala její existence.

Jak přispět?

Způsoby, jakými je možno přispět:turtle

·          Finančním darem určeným na činnost MŠ Perlička. Finanční prostředky budou použity na přímou pedagogickou činnost a její neustále zdokonalení.

·          Finančním darem účelově vázaným na konkrétní, sponzorem vybranou věc (např. montessori pomůcky, vybavení a výzdoba učeben, vybavení zahrady atd.). Takovýto příspěvek bude použit pouze na zvolený účel.

·          Materiálním darem sloužícím pro činnost MŠ Perlička. Přijetí daru proběhne po předchozí domluvě vedení MŠ Perlička s dárcem.

Hrdými sponzory MŠ Perlička jsou:

Compactive s.r.o.

Společnosti Compactive, ochotně zajišťuje IT podporu MŠ Perlička. Dodané PC snese i ty nejtěžší nároky našich malých i velkých uživatelů. Stejně tak díky připojení k síti Internet, které společnost  dodala, můžeme s rodiči komunikovat prostřednictvím emailů. Děkujeme za pomoc. Jejich služby doporučujeme a kontakt na ně naleznete na www.compactive.cz

Jazyková škola PERFECT ENGLISH

Děkujeme majiteli Jazykové školy PERFECT ENGLISH za finanční dar na vybavení tříd a za bezplatné kopírovací služby. Kontakt na JŠ PERFECT ENGLISH je zde: www.anglictina.cz

Tribun, s.r.o.

Děkujeme p. Pavlíčkovi – řediteli společnosti Tribun, který velmi ochotně za zvýhodněnou cenu vytiskl stovky letáků a dopisních papírů, ale také umožnil vytvoření těchto našich webový stránek. Dále děkujeme sl. Zachovalové za ochotu a osobní přístup při samotné tvorbě těchto stránek. Kontakt na společnost Tribun naleznete zde: www.tribun.cz

Architektonická kancelář S.N.A.

Chtěli bychom poděkovat majitelům architektonické kanceláře S.N.A. , ing.arch. Aleši Fejfušovi a ing.arch. Radku Zbrankovi za bezplatné vypracování projektu úprav budovy Hlaváčova 6. Kontakt: www.sna.cz

Děkujeme paní Dawn Lwakila ( původem z Kanady, nyní žijící s manželem a třemi dětmi v Hluboké nad Vltavou, kde pracuje v Towhshendově mezinárodní škole) za návrh loga a výtvarných prvků k prezentaci Mezinárodní Montessori MŠ Perlička.

Děkujeme Petru Petkovskému a jeho kolegům z firmy Sun Drive (veletržní servis, komunikace), kteří bez nároku na honorář vsadili ve třídách do koberů elipsy a podíleli se na zrealizování výstavy "100 let Montessori pedagogiky" , která byla instalována v Olympia centru.