?sky English
Školné

Dítěje přijato do MŠ Perlička na základě smlouvy o zajištění péče o dítě. Při podpisu smlouvy, která určuje též výši měsíčních příspěvkù, rodiče dokládají vyplněný evidenční list, který obsahuje také potvrzení o zdravotní zpùsobilosti dítěte navštěvovat MŠ Perlička.

 Výše měsíčních příspěvkù: vzdělávací program

 
ŠKOLNÉanglická třída
česká třída     
každodenní docházka114 000  Kč za rok
69 000 Kč za rok
každodenní docházka - SOUROZENEC
80 000  Kč za rok
  55 000 Kč za rok

Cena za vzdělávací program zahrnuje:

·         výuku dětí pedagogickými pracovníky, kteří absolvovali Montessori  kurz každý všední den od 8:30 do 16:00 hodin

·         v anglické třídìěvýuka v angličtině , ve třídě vyučují také pedagogové, kteří neumí česky; 

·         vzdělávání dle zásad Montessori pedagogiky

·         Program ctností

·         využití všech prostor MŠ (učebny, jídelna, zahrada, tělocvična atd.)

·         využívání Montessori pomùcek k výuce

·         základní hygienické potřeby a potřeby osobní potřeby (toaletní potřeby, kapesníky, mýdlo atd..)

·         komunikaci s rodiči týkající se vývoje dítìte, program a akce pro rodiče, administrativní práce týkající se vývoje dítěte nad rámec povinností vyplývajících ze školského zákona, atd.

Cena nezahrnuje: Stravování, zdravotní a úrazové pojištění dětí (děti jsou v rámci MŠ pojištěny pouze proti odpovědnosti za zpùsobení škody) , materiál používaný v nìkterých materiálnì náročnìjších kroužcích, účast na akcích mimo vzdělávací program (škola v přírodì, divadlo atd.), dětská trička a čepičky s logem MŠ Perlička, hlídání dětí mimo hlavní vzdělávací program

Možnost programu hlídání dětí

 

·         Ranní cyklus (7.00 – 8.00)

·         Odpolední cyklus (16.00 – 17.00)

 

Slevy a výjimky:   MŠ Perlička poskytuje každý rok omezený počet stipendií a slevy ze školného pro rodièe s nižšími příjmy, děti z neúplných rodin a z dalších specifických zřetelù. Informace o podmínkách pro udělení stipendia či slevy rádi zašleme.

Nabízíme zvýhodněné platební moduly při  jednorázové  / čvtrtletní latbě.