?sky English
Školné

Dítěje přijato do MŠ Perlička na základě smlouvy o zajištění péče o dítě. Při podpisu smlouvy, která určuje též výši měsíčních příspěvkù, rodiče dokládají vyplněný evidenční list, který obsahuje také potvrzení o zdravotní zpùsobilosti dítěte navštěvovat MŠ Perlička.

 Výše měsíčních příspěvkù: vzdělávací program

 
ŠKOLNÉanglická třída (MŠ Obřany)česká třída        (MŠ Obřany)
každodenní docházka9 900 Kč5 900 Kč
   

Cena školného při zápisu dítìte do MŠ je garantována po celou dobu předškolní docházky.

Cena za vzdělávací program zahrnuje:

·         výuku dětí pedagogickými pracovníky, kteří absolvovali kurz Montessori vzdělávání každý všední den od 8:30 do 16:00 hodin

·         v anglické třídìěvýuka v angličtině , ve třídě vyučují také pedagogové, kteří neumí česky; 

·         vzdělávání dle zásad Montessori pedagogiky

·         Program ctností

·         využití všech prostor MŠ (učebny, jídelna, zahrada, tělocvična atd.)

·         využívání Montessori pomùcek k výuce

·         docházku do kroužkù organizovaných v rámci vzdělávacího programu

·         základní hygienické potřeby a potřeby osobní potřeby (toaletní potřeby, kapesníky, mýdlo atd..)

·         komunikaci s rodiči týkající se vývoje dítìte, program a akce pro rodiče, administrativní práce týkající se vývoje dítěte nad rámec povinností vyplývajících ze školského zákona, atd.

Cena nezahrnuje: Stravování, zdravotní a úrazové pojištění dětí (děti jsou v rámci MŠ pojištěny pouze proti odpovědnosti za zpùsobení škody) , materiál používaný v nìkterých materiálnì náročnìjších kroužcích, účast na akcích mimo vzdělávací program (škola v přírodì, divadlo atd.), dětská trička a čepičky s logem MŠ Perlička, hlídání dětí mimo hlavní vzdělávací program

Možnost programu hlídání dětí

 

·         Ranní cyklus (7.00 – 8.00)

·         Odpolední cyklus (16.00 – 17.00)

 

Slevy a výjimky:  Druhý sourozenec při plné docházce má 10% slevu na školném. MŠ Perlička poskytuje každý rok omezený počet stipendií a slevy ze školného pro rodièe s nižšími příjmy, děti z neúplných rodin a z dalších specifických zřetelù. Informace o podmínkách pro udělení stipendia či slevy rádi zašleme.

Sleva při uhrazení školného na celý školní rok dopředu:

  • anglická třída: 5 %
  • česká třída: 3 %