?sky English
Kde učíme
  •  Okolí školy :

hlavova_300

MŠ Perlička zvolila pro místo výuky zcela záměrně  Brno – Obřany,  budovu bývalé ZŠ Hlaváčova 6. Škola je situována do okrajové části Brna, ve které na Vás okamžitě dýchne poklidná venkovská atmosféra. V okolí jsou přízemní rodinné domy, zahrádky a lesy. Přesto, p1010121_300že je dobře

dostupná z hlavní ulice (Obřanské), v jejím bezprostředním okolí jsou pouze vedlejší silnice, na kterých je minimální provoz. Kvalita ovzduší v těchto místech je dlouhodobě velmi vysoká. Okolí školy skýtá bezpočet příležitostí k vycházkám do přírody. 

 

 

  • Budova školyp1010079_300

MŠ Perlička má k dispozici nejen podstatnou část učeben ve škole, ale i přilehlou školní zahradu a  velkou tělocvičnu . Děti pracují v prostorných třídách, které jsou speciálně upraveny pro výchovu a vzdělávání podle Montessori pedagogiky. Znamená to například, že se děti po učebně pohybují zcela svobodně, pomůcky a hry, které používají, jsou umístěny v jejich dosahu, podlaha je uzpůsobena pro konkrétní účel atd. Budova školy také disponuje nově zrekonstruovanou výdejnou jídel, která splňuje nejvyšší hygienické normy. Součástí je též jídelna.  

 

  • Zahrada a tělocvična

p1010092_300Jak jedna z mála mateřských škol v ČR má MŠ Perlička k dispozici tělocvičnu, která je součástí budovy školy. V tělocvičně probíhá jak část vzdělávacího programu, tak některé kroužky (Sportík). Tělocvičnu využíváme i ke společenským událostem, setkáním, karnevalu atd. Zahrada je součástí areálu školy a využíváme ji za příznivého počasí, kdy děti i venku pracují s Montessori pomůckami. Děti se na zahradě pečují o záhony se zeleninou a květinami. 

 

 

 

 

Bezpečnost dětíp1010141_300

MŠ Perlička klade velký důraz na prevenci úrazů a na předcházení možným zdravotním problémům. Proto je budova školy, tělocvična i zahrada upravena tak, aby byla do co nejvyšší možné míry odstraněna možnost zranění. Dbáme také velký důraz na hygienu v budově školy. Ve všech prostorách školy (především pak v tělocvičně a zahradě) jsou děti pod dozorem pedagogů.