?sky English
Komunikace mezi rodi������������������������������������������������������������������������i a M������������������������������������������������������������������������ Perli������������������������������������������������������������������������ka
Seznam vc pro dt do kolky

1) pezvky, nejlépe s pevnou patou (tedy ne pantofle, které se vyzouvají a hrozí zranní) turtle

2) pohodlné obleení na pobyt ve školce a njaké obleení navíc, kdy by se dít potebovalo pevléknout ( triko, kalhoty, ponoky, spodní prádlo atp.)

3) vhodné obleení na ven (dle roního období) + pláštnka a holínky

4) zástra s igelitovým potahem na výtvarné aktivity

5) malý polštá, deku a pevleení na odpolední odpoinek i spánek

6) šanon dle výbru dítte na zakládání obrázk

7) 4 x fotografii dítte 

(Všechny vci 1-6 prosíme podepsat.)