?sky English
Jak mohu své dítě přihlásit do MŠ Perlička?

Na základě vyplnění přihlášky obdržíte smlouvu o zajištění péče o dítě. Dítě je přijato do MŠ Perlička na základě této smlouvy. Při podpisu smlouvy, která určuje též výši měsíčních příspěvků, rodiče dokládají vyplněný evidenční list, který obsahuje také potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte navštěvovat MŠ Perlička.