?sky English
Co musí dítě při nástupu do MŠ Perlička umět?

 fish_punkŽádné požadavky na děti neklademe ani v oblasti jazykové ani v sebeobsluze. U dětí, které nastupují do anglické třídy, nepožadujeme znalost angličtiny. Také není nutné, aby se dítě umělo samo obléct či obout – pomohou jim učitelé nebo starší kamarádi a časem se to děti ve spolupráci s rodiči naučí. Respektujeme individualitu každého jednotlivce i fakt, že se každé učí jiným tempem. Za problém nepovažujeme ani to, když menší dítě (do 3 let) nosí ještě pleny.