?sky English
Jak v MŠ Perlička probíhá adaptace dítěte na docházku?

Jak v MŠ Perlička probíhá adaptace dítěte na docházku?

Adaptace je u každého dítěte jiná a probíhá vždy dle domluvy rodičů a pedagogů. Pokud si to rodiče přejí, mohou při nástupu do MŠ dítě ze začátku doprovázet do třídy a strávit s ním ve třídě určitý čas.  Po zvládnutí několikadenní adaptace některé děti při loučení s rodiči nadále poplakávají.  Učitelé v těchto případech podporují rodiče a děti, aby jejich rozloučení proběhlo co možná nejlépe.

Mnohokrát je dítě na docházku do MŠ připraveno více než rodiče. Dítě pak vnímá úzkost a nejistotu rodičů a každodenní příchod do školky je proto pro ně těžký. Zde je na místě přistupovat k loučení rozhodně a pozitivně a omezit jeho délku, i když dítě pláče. 99% procent dětí si ihned po příchodu do třídy utírá poslední slzičku a s radostí se ponoří do práce.  

Zvláště v prvních dnech  je pro rodiče a děti obtížné se od sebe oddělit,  proto rodiče mají možnost, aby strávili  první dny se svým dítětem v naší školce a aby tak adaptace na školku proběhla přirozeně. Je důležité se dopředu domluvit s třídní učitelkou, že budete zůstávat s Vaším dítětem.

Délka a způsob pobytu rodiče ve školce záleží na domluvě s třídní učitelkou, je to však krátká doba, protože dlouhodobější pobyt rodiče adaptaci dítěti neusnadňuje a je obtížně pochopitelný pro ostatní děti, které jsou ve školce bez rodičů. Děti chápou, že přišel nový kamarád, který  tu má na chvilku  maminku či tatínka, než si zvykne.

Pro dítě  je vždy nejsnadnější POZITIVNÍ A KRÁTKÉ LOUČENÍ! PRODLUŽOVANÉ A ZDRŽUJÍCÍ LOUČENÍ ČASTOKRÁT ODDĚLENÍ JEŠTĚ VÍCE ZTĚŽUJE. Je důležité, abyste dítě pozitivně ubezpečili, kde zatím budete a kdy pro něj přijdete a sami si své vlastní obavy nechali až před budovu školkyJ. 

 Pokud se i tak stále nechce dítě s Vámi rozloučit, buďte ubezpečeni, že za pár minut se dítě upokojí, zvláště když se zabere do nějaké zajímavé činnosti, kterou mu nabídneme. Pokud odcházíte během dopoledne v adaptační době, vždy to dítěti oznamte. V prvních dnech Vás budeme během dne telefonicky informovat o tom, jak se Vaše dítě má, pro Vaši pozitivní adaptaci na novou situaci, kdy Vaše dítě začalo chodit do školky po tak dlouhé době jen s VámiJ.

Pro děti nastupující na začátku  školního roku nabízíme jako bonus adaptační dopoledne na konci srpna, aby se mohly v klidu seznámit s budovou školky, třídou, paní učitelkami, a rodičům tak i možnost se na vše v klidu zeptat.