?sky English
Kdo je kdo ...zřizovatelé

Spolumajitelé a zřizovatelé, kteří zároveň tvoří manažerský tým školky. Práci v manažerském týmu vykonávají bez nároku na finanční kompenzaci, protože ji považují za službu veřejnosti a zejména pak dětem.

 

 Mgr. Pavlos Gurutidismultiplikan_tabule1_009_200

Působí v manažerském týmu. Vystudoval Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 1993 se věnuje výuce angličtiny jako lektor a metodik. Je ředitelem jazykové školy s několika pobočkami v ČR, která se specializuje se na výuku angličtiny. Je přesvědčen, že kvalitní předškolní vzdělávání je ve vývoji jednotlivce nezastupitelné. Věří že, znalost cizího jazyka je nejen prostředek k dosažení osobních cílů, ale i prostředek k vytváření přátelství a jednoty mezi lidmi z celého světa.  

Motto: Země je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli.

MUDr. Darina Gurutidu

darina2013_200Ředitelka projektu. Maminka čtyř dětí. Má na starosti vedení týmu MŠ Perlička, organizaci, administrativu, oblast vnějších vztahů a komunikaci s rodiči. Vystudovala Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity. Po promoci pracovala čtyři roky ve farmaceutické firmě. Od roku 2000, kdy se jí  narodila první dcera, její životní dráha postupně měnila směr až k otevření mateřské školy. Do tohoto projektu se pustila s veškerou energií proto, že chtěla (nejen) pro své děti předškolní vzdělání v nejvyšší kvalitě. Dětem se věnuje i ve svém volném čase, kdy už několik let pravidelně připravuje a vede program morálního a duchovního rozvoje dětí.  

Motto: Poznání dává lidskému životu křídla a představuje žebřík, po němž může člověk stoupat směrem vzhůru.

 

Mgr. David Schejbalmultiplikan_tabule1_008_200

Působí v manažerském týmu. Vystudoval angličtinu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Několik let strávil v zahraničí (Irsko a Kanada), po návratu vyučoval angličtinu na jazykových školách. V současné době pracuje v konzultační a školící firmě zaměřující se na "Value Based Leadership and Management" (Vedení a řízení založené na hodnotách). Účastnil se několika mezinárodních konferencí pořádaných kanceláří Bahá´í mezinárodního společenství při OSN v New Yorku týkajících se lidských práv. Dlouhodobě se zabývá rozvojem lidských zdrojů a v této oblasti je i koordinátorem pro jižní Moravu.  

Motto: Nezabývejte se vlastními zájmy, nechť se vaše myšlenky soustředí na to, co pomůže lidstvu a bude inspirovat srdce a duše lidí. 

 

martina2013_200Mgr. Martina Schejbalová

Spolumajitelka,  maminka čtyř dětí.  Ve šk.r.2006/7 a 2007/8 působila jako třídní učitelka anglické třídy Sea Horses. V současné době jako akademická ředitelka zajišťuje chod školky po pedagogické stránce. Vystudovala Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (český a latinský jazyk). Při hledání vzdělávacího systému, který by respektoval přirozenou potřebu a touhu dětí poznávat svět kolem sebe, dospěla po zkušenostech jako učitelka na střední a základní škole  k poznání, že tato kritéria nejlépe splňuje Montessori pedagogika a že nejdůležitějším obdobím člověka pro jeho budoucí život je věk od narození do 6 let. V roce 2006 absolvovala Montessori diplomový kurz v Praze,  v roce 2015 AMI kurz pro Montessori asistenty pro věk 3-6 let, v této oblasti se neustále dále vzdělává a naplňuje tak svou touhu být průvodcem dítěte na cestě životem. Další významnou oblastí, kterou považuje za důležitou, je výchova k ctnostem a dobrým charakterovým vlastnostem, které vždy projevuje také svým osobním příkladem – laskavostí, radostí, čestností, pořádkumilovností, systematičností, zodpovědností, kreativitou a odhodláním. 

Motto: Zářící, šťastný obličej povzbuzuje lidi na jejich cestách.  Když je někdo smutný a potká smějící  se dítě, pak se dítě při pohledu na něho přestane smát a nebude vědět proč.