?sky English
O n������������������������s
Kdo je kdo ...zřizovatelé

Spolumajitelé a zřizovatelé, kteří zároveň tvoří manažerský tým školky. Práci v manažerském týmu vykonávají bez nároku na finanční kompenzaci, protože ji považují za službu veřejnosti a zejména pak dětem.

 

 Mgr. Pavlos Gurutidis

multiplikan_tabule1_009_200 

Působí v manažerském týmu. Vystudoval Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 1993 se věnuje výuce angličtiny jako lektor a metodik. Přes 20 let byl Pavlos ředitelem své vlastní jazykové školy s několika pobočkami v ČR, která se specializuje na výuku angličtiny. Věří, že znalost cizího jazyka je nejen prostředek k dosažení osobních cílů, ale i prostředek k vytváření přátelství a jednoty mezi lidmi celého světa. V roce 2016 absolvoval Montessori kurz pro adolescenty a v roce 2016-17 mezinárodní výcvik AMI pro Montessori učitele na prvním stupni v italském Bergamu. Od září 2017 působí jako průvodce dětí ve druhém trojročí základní školy a od června 2019 koordinuje náš Montessori program pro adolescenty. Pavlos je také díky své kreativní mysli hybnou silou pro další rozvoj Perličky všemi směry.

Motto: "Země je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli."

 

MUDr. Darina Gurutidu

darina2013_200

Ředitelka projektu. Maminka čtyř dětí. Má na starosti vedení týmu MŠ a ZŠ Perlička, organizaci, administrativu, oblast vnějších vztahů a komunikaci s rodiči. Vystudovala Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity. Po promoci pracovala čtyři roky ve farmaceutické firmě. Od roku 2000, kdy se jí narodila první dcera, její životní dráha postupně měnila směr až k otevření mateřské školy a následně i základní školy. Do tohoto projektu se pustila s veškerou energií proto, že chtěla aby (nejen) její děti zažily vzdělávání, které respektuje jejich potřeby, potenciál, touhy a kde mohou plně projevit sebe sama. Dětem se věnuje i ve svém volném čase, kdy už několik let pravidelně připravuje a vede program morálního a duchovního rozvoje dětí.  Významnými událostmi v jejím životě bylo v roce 2013 uběhnutí klasického maratonu v Aténách a v roce 2014 přechod sedla Thorong La ve výšce 5400 m. Vlastními prožitky se tak utvrdila v tom, že když člověk něco opravdu celým srdcem chce, dokáže to - ať se to zdá na začátku jakkoliv nemožné. Z těchto cenných zkušeností "vítězství ducha nad hmotou" čerpá i nadále (nejen) při vedení Perličky. V roce 2016 absolvovala Montessori kurz pro adolescenty a v roce 2016-17 výcvik pro Montessori učitele na prvním stupni v italském Bergamu. Od září 2017 působí jako průvodkyně dětí v prvním trojročí základní školy. 

Motto: "Stačí chtít a rázem vše je možné" (Mary Poppins)

 

Mgr. David Schejbal

multiplikan_tabule1_008_200 

Působí v manažerském týmu. Vystudoval angličtinu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kurzy metody výuky angličtiny Jolly Phonics a v roce 2019 absolvoval Montessori výcvik pro věk 6-12 let pod vedením Carly Foster. Několik let strávil v zahraničí (Irsko a Kanada), po návratu vyučoval angličtinu na jazykových školách. Pracoval v konzultační a školící firmě zaměřující se na "Value Based Leadership and Management" (Vedení a řízení založené na hodnotách). Účastnil se několika mezinárodních konferencí pořádaných kanceláří Bahá´í mezinárodního společenství při OSN v New Yorku týkajících se lidských práv. Dlouhodobě se zabývá rozvojem lidských zdrojů.  David učil v ZŠ Perlička angličtinu metodou Jolly Phonics, v čemž pokračuje i v současné době jako třídní učitel prvního trojročí na ZŠ Perlička.

Motto: Nezabývejte se vlastními zájmy, nechť se vaše myšlenky soustředí na to, co pomůže lidstvu a bude inspirovat srdce a duše lidí. 

 

Mgr. Martina Schejbalová

martina2013_200 

Spolumajitelka,  maminka čtyř dětí.   Působila jako třídní učitelka anglické třídy Sea Horses, v současné je  nadšenou třídní učitelkou české třídy Chobotničky a  koordinátorkou pro MŠ. Vystudovala Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (český a latinský jazyk). Při hledání vzdělávacího systému, který by respektoval přirozenou potřebu a touhu dětí poznávat svět kolem sebe, dospěla po zkušenostech jako učitelka na střední a základní škole  k poznání, že tato kritéria nejlépe splňuje Montessori pedagogika a že nejdůležitějším obdobím člověka pro jeho budoucí život je věk od narození do 6 let. V roce 2006 absolvovala Montessori diplomový kurz v Praze,  v roce 2015 AMI kurz pro Montessori asistenty pro věk 3-6 let, a v roce 2019 AMI výckvik pro Montessori učitele pro věk 3-6 let obojí pod vedením Eliny Rautasalo, což byl její životní sen, který si splnila. V této oblasti se neustále dále vzdělává a naplňuje tak svou touhu být průvodcem dítěte na cestě životem. Další významnou oblastí, kterou považuje za důležitou, je výchova k ctnostem a dobrým charakterovým vlastnostem, které vždy projevuje také svým osobním příkladem – laskavostí, radostí, čestností, pořádkumilovností, systematičností, zodpovědností, kreativitou a odhodláním. 

Motto: Zářící, šťastný obličej povzbuzuje lidi na jejich cestách.  Když je někdo smutný a potká smějící  se dítě, pak se dítě při pohledu na něho přestane smát a nebude vědět proč.