?sky English
PÁR TIPŮ, JAK SE LÉPE ZORIENTOVAT V NABÍDCE SOUKROMÝCH ŠKOLEK

V současné době velký počet rodičů řeší otázku kam umístit, zpravidla tříleté a čtyřleté, dítě do školky. Obecní a státní školky jsou úplně plné a tak zcela logicky narůstá nabídka soukromých předškolních zařízení. 

 Umístění dítěte do státní školky je vcelku jasné – většina rodin volí takovou školku, která je pokud možno blízko a hlavně, tu, kam jsou ochotni dítě přijmout. U soukromých zařízení je tomu ale jinak. Většina z nich je od bydliště vzdálená, platí se několikanásobně vyšší školné než ve školkách obecních a tak rodiče školku pečlivě vybírají, aby se jim investice časová i finanční „vyplatila“. 

Jak se tedy zorientovat? Čeho si všímat, na co se zaměřit, na co se ptát?  

První otázku by měl asi rodič položit sám sobě: Co hledám – hledám PŘEDŠKOLNÍ zařízení nebo kolektivní HLÍDÁNÍ dětí? Pokud hledáte PŘEDŠKOLNÍ zařízení, jsou následující řádky určeny Vám:

 Je soukromá školka zapsaná v rejstříku škol Krajského úřadu?

  • Pokud ano, velké plus. Taková školka, i když je soukromá, podléhá všem nařízením, jako běžné školky provozované obcí – od hygieny přes vzdělávací program po školní inspekci. Pokud ne, ptejte se, kdo a jak zaručuje kvalitu vzdělávání.
 Má školka ucelený vzdělávací program?
  • Většina školek inzeruje program založený na Rámcovém vzdělávacím programu. Ptejte se na Školní vzdělávací program, veřejný dokument, který na základě tohoto - zákonem daného - Rámcově vzdělávacího programu školka vypracovává a který má přesně dané náležitosti. Možná nebudete mít čas jej celý pročíst nebo budou některé formulace spíše odborné – v každém případě tvoří tento dokument základ fungování školky, od vybavení přes stravu až po samotný program a jeho dodržování je pro školku závazné. Buďte opatrní, pokud denní program ve školce tvoří několik kroužků, které na sebe bez hlubšího záměru navazují.  Na první pohled je velmi atraktivní, že děti dopoledne jedou na plavání a po obědě je čeká Hip hop nebo balet, pak výtvarný kroužek či keramika, další den jízda na koni, flétna a popř. pro zájemce ještě navíc lekce tenisu. Ptejte se, jaký záměr je v této skladbě kroužků a zda tím školka sleduje konkrétní cíle  - nebo nějak potřebuje naplnit denní program? Určitě neplatí rovnice dobrá školka = velké množství kroužků.
 Uvažujete o cizojazyčné školce?
  • Ptejte se, zda jsou mezi učiteli rodilí mluvčí. Pokud ano, ptejte se na jejich kvalifikaci. Zde je zásadní další otázka, kterou rodič pokládá sám sobě: hledám PŘEDŠKOLNÍ program v cizím jazyce nebo JAZYKOVOU školu? „Naučíme Vaše dítě anglicky“ se nemusí automaticky rovnat „připravíme Vaše dítě po všech stránkách na vstup do školy“. Mají děti v cizojazyčné školce plnohodnotný předškolní program v angličtině nebo je hlavní náplní dne výuka jazyka  (i když hravou formou) ? Jinými slovy, budu spokojen s tím, že se dítě zdokonalí v cizím jazyce nebo chci, aby se dítě rozvíjelo ve všech oblastech včetně cizího jazyka?
 „Individuální přístup“ najdete v propagačních materiálech témeř všech školek.  
  • Ptejte se, co to v praxi znamená. Je za individuální přístup považováno pouze to, že se učitel věnuje každému dítěti zvlášť?  Nebo mají učitelé pro každé dítě individuální plán jeho rozvoje, který vychází z pečlivého pozorování dítěte a jeho schopností? Ptejte se také, jak často si učitelé o  dítěti dělají záznamy, jak často hodnotí pokroky dítěte a také jakou formou a jak často předávájí informace rodičům.
 Zajímáte se o „alternativní“ školky – Dalton, Montessori, Waldorf?
  •  Již před první návštěvou školky si o Vámi vybraném směru zjistěte podrobnosti, abyste se mohli přesvědčit, jak se alternativní metoda v praxi uplatňuje. Pokud je školka vzdálená od Vašeho bydliště a budete do ní dojíždět, zeptejte se i na to, jaké se očekává zapojení rodičů – abyste vše časově mohli s dojížděním skloubit.
 Malé tipy na závěr J:
  • najděte si www stránky školky. Kromě základních informací se soustřeďte na aktuality: jsou na stránkách nové fotky? je možné se dopředu na stránkách seznámit s tím, kdo učí děti? najdete tam aktuální informace o dění ve školce? je ze stránek patrné, že to ve školce „žije“?
  •  pokud ve školce, o které uvažujete neznáte nikoho z rodičů, kdo by Vám mohl poskytnout informace „zevnitř“, zkuste si prohlídku školky dohodnout v době kolem oběda nebo při vyzvedávání dětí. Počkejte pak před školkou na rodiče, kteří jdou pro děti.  Požádejte je o pár informací, které Vás zajímají – tím bude Vaše mozaika téměř úplná.