?sky English
O n������������������������s
Kdo je kdo - pedagogický sbor

  TŘÍDA SEAHORSES

Nishani Ranjula

nishani2013_200 

Třídní učitelka v anglické třídě Seahorses. K týmu Perličky se připojila na podzim 2008. Nishani je ze Srí Lanky – malý ostrov v Indickém oceánu. Miluje práci s dětmi, o kterých si myslí, že jsou nejdůležitější částí našeho světa – dítě je jako hrášek a jeho zdravý růst závisí na prostředí, ve kterém se nachází. Povinností dospělých je zajistit dětem co nejvhodnější prostředí, ve kterém bude schopno vyrůst v nezávislou a samostatnou osobnost.Jako zkušená učitelka, která absolvovala AMI Montessori kurz, je přesvědčená, že zajistit dětem co nejlepší prostředí pro zdravý rozvoj jejich osobnosti, je jejím posláním. Nishani je velmi laskavá, milující, pečlivá, zodpovědná,trpělivá a klidná; má vynikající schopnost pozorovat děti a díky tomu je směrovat v jejich dalším rozvoji.

Motto: Příroda je Bůh, Bůh je důvěra, důvěra je moc a moc je síla.

 

Barbora Kubalcová

 bara_fotka_na_web_200

Narodila jsem se do velké rodiny, která se časem rozrostla až na deset členů, a proto mám od malička blízko k dětem – nejdříve jsem se starala o svoje mladší sourozence a později jezdila hlídat děti jiným rodinám na víkendové a prázdninové akce. Pocházím z malé vesnice kousek od Brna, kde mám od roku 2016 na starost kroužek pro předškoláky. Právě tady si předškolní děti získaly moje srdce a táhne mě to k nim ze všech dětí úplně nejvíce. Fascinuje mě jejich zvídavost, rozumnost ale také jejich charakteristické nadšení pro život. Při práci s nimi se snažím využít své divadelní zkušenosti a ukázat jim svět kolem nás z té zábavnější stránky. Pedagogika Marie Montessori mě oslovila při studiu na vysoké škole a jsem ráda, že mám příležitost ji důvěrněji poznávat v Perličce.  Od ledna 2019 jsem se připojila ke třídě Mořské hvězdičky a od září 2019 jsem v anglické  třídě Sea-horses.

 

 TŘÍDA CHOBOTNIČKY

Martina Schejbalová

martina2013_200 

Spolumajitelka,  maminka čtyř dětí.  Působila jako třídní učitelka anglické třídy Sea Horses a v současné době je nadšenou třídní učitelkou české třídy Chobotničky. Vystudovala Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (český a latinský jazyk). Při hledání vzdělávacího systému, který by respektoval přirozenou potřebu a touhu dětí poznávat svět kolem sebe, dospěla po zkušenostech jako učitelka na střední a základní škole  k poznání, že tato kritéria nejlépe splňuje Montessori pedagogika a že nejdůležitějším obdobím člověka pro jeho budoucí život je věk od narození do 6 let. V roce 2006 absolvovala Montessori diplomový kurz v Praze,  v roce 2015 AMI kurz pro Montessori asistenty pro věk 3-6 let a v roce 2019 AMI výcvik pro Montessori učitele pro  věk 3-6 let obojí pod vedením Eliny Rautasalo, což byl její životní sen, který si splnila. V této oblasti se neustále dále vzdělává a naplňuje tak svou touhu být průvodcem dítěte na cestě životem. Další významnou oblastí, kterou považuje za důležitou, je výchova k ctnostem a dobrým charakterovým vlastnostem, které vždy projevuje také svým osobním příkladem – laskavostí, radostí, čestností, pořádkumilovností, systematičností, zodpovědností, kreativitou a odhodláním. 

Motto: Zářící, šťastný obličej povzbuzuje lidi na jejich cestách.  Když je někdo smutný a potká smějící  se dítě, pak se dítě při pohledu na něho přestane smát a nebude vědět proč. 

Lucie Frčková

 lucka_frkov_na_web_fotka_200

Lucka nastoupila do Perličky v srpnu 2017 jako asistentka ve třídě Mořské hvězdičky. Teď ji najdeme ve třídě Chobotničky. Vystudovala Zdravotně sociální fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor Rehabilitační psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby. Již při studiu zjistila, že práce s dětmi je to, co ji naplňuje a obohacuje. Pracovala jako vychovatelka ve firemní miniškolce, později jako chůva, výchovně - vzdělávací pracovnice v denním centru pro děti.  Absolvovala kurz manželů Kopřivových „Respektovat a být respektován“ a kurz AMI asistenta (3-6), který jí v této oblasti otevřel nové možnosti. Velkou motivací při práci jsou pro ni samotné děti. Nejvíce na nich obdivuje upřímnost a schopnost bezprostředně prožívat každou chvilku. Proto je pro ni pak největším potěšením, když vidí úsměv v jejich tváři. Lucka je zároveň i maminkou. Na svém synovi vidí, že láska, trpělivost, respekt a porozumění, má smysl. Ráda by toto nabídla i ostatním dětem a pomohla jim objevovat svět, aniž by přitom ztratily úsměv ve tváři.


Motto: „Život sestává z mnoha malých mincí, kdo je umí sbírat, má bohatství.“ (Jean Anouilh)

 

Helena Koubková

 hela_fotka_200

Celý můj život se točí kolem dětí. Už jako malá jsem se starala o své dva mladší sourozence, kde jsem získala zodpovědnost a pečující přístup. Často jsem se starala o děti příbuzných, sousedů a známých. Nyní mám již své děti: patnáctiletou dceru a třináctiletého syna. Po střední škole jsem vystudovala doplňující pedagogické studium – Vychovatelství (PdF MU). Zkušenosti s výchovou dětí jsem také získala v Německu a Rakousku, kde jsem pomáhala v rodinách jako au-pair. Velmi namáhavou, ale zároveň pro mě velmi uspokojující práci jsem měla v domově mládeže pro mentálně postižené ve Hvozdech u Prahy. Na základní škole v Jedovnicích jsem pracovala necelých pět let ve školní družině jako vychovatelka. Nepřestávám se sebevzdělávat, proto chodím na různé kurzy a přednášky např.: Respektovat a být respektován. Ráda bych byla pro děti dobrým a laskavým průvodcem, který je na jejich cestě životem užitečnou oporou.

Motto: Mojí vlastí je Země, mé náboženství je konat dobro.