?sky English
Vzd������������������������������������������������������������������������l������������������������������������������������������������������������vac������������������������������������������������������������������������ program
Srovnn Montessori a tradinho vzdlvacho pstupu

SROVNÁNÍ TRADINÍHO A MONTESSORI PÍSTUPU KE VZDLÁNÍ
  
Tradiní pístupMontessori pístup
~~~~~~
Draz na  vdomosti a sociálního rozvojDraz na kognitivní struktury a sociální rozvoj
~~~ ~~~
Role uitele je dominantní a aktivní; dít je pasivním píjemcemRole uitele je nenápadná; dít se aktivn úastní uení
~~~~~~
Uitel je hlavním prosazovatelem vnjší disciplínyProstedí a metoda podporuje vnitní sebedisciplínu
~~~~~~
Individuální a skupinové pokyny odpovídající stylu výuky dosplýchIndividuální a skupinové pokyny jsou pizpsobeny tak, aby vyhovovaly stylu výuky kadého studenta
~~~~~~
Stejné vkové skupinySmíšené vkové skupiny
~~~ ~~~
Uitel provádí vtšinu výuky, nepodporuje spolupráci Dti jsou podporovány v tom, aby uily, spolupracovaly a pomáhaly jeden druhému
~~~~~~
Program je strukturován tak, e jen málo reflektuje zájmy dítte – sensitivní obdobíDít si volí vlastní práci dle zájm a schopností – sensitivního období
~~~ ~~~
Dít získává koncepty za pomocí uiteleDít formuluje koncepty samo, za pomocí výukových materiál, které toto umoují
~~~~~~
Dítti je obvykle dán specifický as na práciDít pracuje na vybraném projektu tak dlouho, jak samo chce
~~~ ~~~
Rychlost pokyn je urována skupinou nebo uitelemDít si uruje vlastní rychlost uení tak, aby si upevnilo informace
~~~ ~~~
Chyby jsou opraveny uitelemDít samo zpozoruje chyby pomocí zptné vazby z materiál
~~~ ~~~
Uení je posíleno z vnjšku manipulací pomocí odmn a trestUení je posíleno vnitn pomocí vlastního opakování aktivity díttem, pomocí vnitního pocitu úspchu.
~~~~~~
Málo materiál pro smyslovou a konkrétní manipulaciVíce smyslové materiály pro rozvoj fyzického zkoumání
 ~~~ ~~~
Dít má pidleno místo, je podporováno v tom, aby klidn sedlo a poslouchalo bhem skupinové výukyDít me pracovat, tam kde je mu to píjemné, pohybovat se a mluvit (kdy tím neruší ostatní), práce ve skupin je dobrovolná