?sky English
Jak umožňuje denní režim pobyt dětí venku?

K pochopení začlenění pobytu dětí venku během provozu školku je velmi prospěšné se jednoho takového dne zúčastnit :-). Tato možnost v Perličce je otevřená pro každého rodiče po předchozí domluvě s třídní učitelkou za pomoci Průvodce pozorování v Perličce, který pro tuto příležitost každý rodič dostane:-).


Základních bodů je v podstatě 5:-)


  1. Školka Perlička začíná až v 8.30 (8.00-8.30 se děti scházejí)

  2. Oběd začíná ve 12.15. Součástí programu venku je i sebeobsluha při převlékání, která potřebuje svůj čas. Někdy dlouhý čas každý den v šatně před odchodem ven a po příchodu zpět.

  3. Aby Montessori záměr fungoval, je potřeba ideálně podle Marie Montessori blok 3 hodiny (což samozřejmě vzhledem k bodu 1 v Perličce nejde:-): pozorování prostředí a ostatních (motivace, učení od ostatních), výběr pomůcky, příprava pomůcky, práce s pomůckou, úklid, prezentace nové pomůcky, spolupráce s ostatními, komunikace s ostatními, řešení společných výzev, skupinky (písničky, příběhy, praktické činnosti, starost o sebe, druhé, okolí, z třídního plánu… podle potřeb a reakcí konkrétních dětí), individuální či skupinkové vyrábění, příprava jídla, pokusy a jiné, vstřebávání vjemů a informací, hygiena a WC, příprava svačiny, svačina podle individuálních potřeb, úklid po svačině, starost o prostředí a sebe (květiny, zvířata, zametání, leštění…, převlékání, skládání, věšení na ramínko… mytí rukou, utírání do ručníku…); dopoledne, odpoledne; vše spojené s POHYBEM

  4. Děti se učí a rozvíjí svůj potenciál a kompetence pro spokojený život i při chození na WC, utírání zadečku, mytí rukou, utírání rukou, přezouvání, skládání oblečení, převlékání, pomáhání ostatním s oblékáním, stlaní postele, čekání na ostatní s písničkami a povídáním (sociální učení), přesunech ven, zvenku, na oběd, na odpočinek... takže je v každé školce přirozené, že i tyto činnosti potřebují svůj čas a je to čas velmi důležitý (tak jak je to vždycky, když je skupinka lidé jakéhokoliv věku)

  5. Velký zájem o různé kroužky pro děti, ve kterých jsou děti v určitý čas na určitém místě, skupinka přihlášených je přivedena, odvedena či se účastní celá třída (např. joga)


Pokud se vezme v úvahu všech 5 předpokladů a program Perličky od 8.30 do 16.00 včetně odpočinku pro ty, kteří to potřebují, a společně sdílené elipsy, uvidíte, že děti v Perličce tráví venku (výpravy do okolí, zahrada) opravdu maximální čas, někdy ani dopoledne nemají program ve třídě a jde se po svačině všech dětí rovnou ven, chodí se odpoledne ven (podle možností kroužků, počasí, odpoledního prostoru pro práci a spolupráci dětí, které měli dopoledne krátký čas, pro užívání si připraveného programu na určité téma, hudební chvilky, pohybové chvilky, hry, skupinkové a individuální kroužky vaření, příběhů, vyrábění, pokusů...).

Děti využívají tělocvičnu (a připravený všestranný sportovní program, náčiní, hry, cvičení s hudbou...)- možnost pondělí a úterý- v případě příjemného počasí jsou ale děti spíše venku.

Na zahradě mohou na průlezky, pískoviště, využívat vozového parku, sbírat jablka, hrušky, ořechy, starat se o záhonky, kompost, hrát role, zatloukat, řezat, hoblovat... hrát připravené hry, kdo chce....