?sky English
Jak je možné tvořit všem dětem v Perličce individuální plán?

Tuto možnost nabízí organizace práce v připraveném Montessori prostředí, pomůcky s možností kontroly či samotného sebeučení, principy a metody práce Montessori pedagogiky, respektující přístup k dětem „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“. Připravené prostředí s pravidly s tím související pomáhá k tomu, aby dítě mohlo samostatně pracovat a každé dítě dělat přitom něco jiného bez zapojení učitelky. Při přípravě připraveného prostředí je mimo práci s dětmi aktivní učitelka, při samotné práci je aktivní dítě.


Základem je však umění pozorování dětí, vnímání jejich potřeb, toho co je zajímá, co řeší, co jim jde nejsnáze. Paní učitelky pozorují každý den každé dítě jak při samotné práci v jednotlivých oblastech, všímá si, co si samo vybírá, tak také při společné sociální interakci nejen při práci ,ale i při svačině, na toaletách, venku, na chodbě, v šatně, při obědě, odpočinku…


Pro přehledný způsob práce si paní učitelky každý den zaznamenávají svá pozorování- každá třída podle toho, co jí nejvíce vyhovuje, je srozumitelné, efektivní a pomáhá to následnému plánování.



Tyto každodenní záznamy třídní učitelky používají jako podklad pro každotýdenní přemýšlení o dětech a individuální plánování pro každé dítě v době pro toto zvláště v Perličce určenou mimo práci ve třídě s dětmi. Toto přemýšlení se odráží do individuálních plánů, které jsou přehledné, jasné, efektivní a jsou pak k dispozici oběma učitelkám ve třídě pro pomoc a podporu dítěte v jeho dalším směřování. Důležité je nalézt, co dítě baví, co potřebuje rozvíjet, následovat dítě, nechat se jím vést, vnímat jeho sensitivní období a v individuálním plánu mu pomáhat, aby si našel cestu sám, aby byla zachována kontinuita jeho práce, nabízeny další možnosti a způsoby práce, další pomůcky, zapojovaly se do vzájemného spoluučení další děti, tvořily se skupinky dětí, které se mohou od sebe naučit spoustu věcí místo toho, aby je učila učitelka. Vše v souladu s vnitřní motivací každého dítěte bez prostředků vnější pozitivní či negativní manipulativní motivace.


Dále pak v návaznosti na individuální plán a každodenní záznamy se pokroky každého dítěte zaznamenávají do přehledné tabulky jednotlivých oblastí a jednotlivých pomůcek. S tímto přehledem pokroků se můžete seznámit na individuálních konzultacích dítěte, taktéž jako s individuálním plánem.


Tento individuální plán je taktéž úzce spojen s rozvojem klíčových kompetencí každého dítěte a souvisí v tomto s třídním plánem.


Vysoké zaměření se na individualitu každého dítěte je hlavní linií MŠ Perlička.