?sky English
Děláte v Perličce s dětmi nějaké projekty?

Děláme, jen je takto nenazýváme. Jsou součástí třídních plánů a s tím souvisejících týdenních plánů.

V současné době jsou na pořadu „projekty“ na témata Objevná plavba do Afriky (s týdenním podtématem Stavby v Africe), Námořník a jeho přístav (s týdenním podtématem Kdo jsem – já námořník- moje tělo) a Posádka na lodi (s týdenním podtématem Spravedlnost na lodi).

Týdenní stručné plány jsou každý týden k dispozici na nástěnce u třídy, paní učitelky jsou kdykoliv ochotné vám odpovědět na jakékoliv dotazy týkající se toho, co se přesně děje ve třídě, na čem děti pracují, co přesně bod z týdenního plánu obsahuje…


Třídní plány se plánují na základě našeho Školního vzdělávacího plánu (ŠVP vyvěšený dole na nástěnce, volně k přečtení) s názvem „Země je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli“. Plánují se dále od cílů plánu na základě několika bodů: aktuálních potřeb všech dětí ve třídě, co zrovna děti baví, čím se zabývají, co řeší, jaké kompetence potřebují posílit, jaké slavnosti a ctnosti jsou v plánu a na základě následných bodů z evaluace předchozího třídního plánu.

Po stanovení cílů plánu se přesně pojmenují kompetence z ŠVP. Tento třídní plán se stanovuje na různě dlouhé období podle množství cílů. Třídní plán se pak rozpracovává do týdenních plánů s aktuální vzdělávací nabídkou a aktuálním cílem týdne, které si můžete každý týden přečíst na nástěnce u třídy. Často je jedno podtéma na více týdnů (2-4 týdny), ale může být i na jeden týden podle charakteru plánu, cíle a aktivit.


 

Třídní plány mají úzkou souvislost s individuálním plánem každého dítěte (možnost seznámení při individuálních konzultacích), je v něm prostor pro vnímání aktuálních situací dětí, vždy reaguje na to, co děti baví a zajímá, rozvíjí to, co děti chtějí vědět dále, je připravován pro všechny věkové kategorie, plánování spojuje všechny druhy práce- individuální, skupinkovou, společnou celé třídy, téma se prolíná do tvoření, vyrábění, přípravy jídla, kroužků vaření, pokusů, příběhů a vyrábění, písniček, říkanek, hudby, pobytu venku, pohybu…

Třídní plány jsou tvořeny tak, aby byly přirozeným doplněním individuální či skupinkové práci s pomůckami a jiných přirozených aktivit souvisejících s životem dětí ve třídě a jejich vzájemného soužití v souladu s Montessori pedagogikou. Jejich stanovené kompetence mají přímou souvislost s rozvojem jednotlivých kompetencí Vašeho dítěte. O rozvoji jednotlivých kompetencí Vašeho dítěte se můžete dozvědět v každoroční detailní písemné Zprávě o rozvoji dítěte během června či při individuálních konzultacích.