?sky English
Mají děti v Perličce možnost hudební výchovy?

V běžném každodenním programu v Perličce je hudební výchova zakomponována v písničkách a říkánkách během dne (ve skupinkách ve třídě, na elipse, při čekání v řadě- ven, na oběd atd., při procházkách) často v doprovodu kláves či kytary a při hudebních chvilkách s hudebními nástroji pro děti ve skupinkách, na elipse, odpoledne při hudebních hrách- nově děti bubnují i na nové velké bubny! Vše je velmi často spojeno s pohybem a tancem, učením rytmu, regulací hlasitosti, poslechem různých druhů hudby atd.


Aktuální písničky a říkánky lze najít na nástěnce v šatně, nově jsou tam i písničky a říkanky v angličtině pro třídu Duhových rybiček a Mořských hvězdiček.


Každoročně je připraveno při oslavě afrického svátku Kwanza africké bubnování, hudební programy ve školce či v Brně, je možnost kroužku flétny.