?sky English
Jak probíhá v Perličce příprava dětí na školní docházku?

Ve školkách, které nejsou Montessori, začíná většinou cílená a slavnostní příprava na školu poslední rok školní docházky a má podobu pracovních listů pro předškoláky s grafomotorickými cvičeními, řazením, párováním, logickými úkoly….Tyto úkoly lze najít v hojném množství v kterémkoliv knihkupectví.


V Perličce příprava na školní docházku začíná dnem nástupu do Perličky, což vyplývá ze samotné podstaty pedagogiky Marie Montessori, která je rozdělena na oblasti praktický život, smyslová výchova, jazyková výchova, matematika a kosmický život (přírodověda, zeměpis, fyzika, chemie, hudební výchova etc.). Toto v Perličce podporuje propracovaný systém individuálních plánů pro každé dítě ve všech oblastech, který je aktualizován pro každé dítě každý týden, spolu s individuálními konzultacemi a zprávami o rozvoji Vašeho dítěte, díky nimž přesně pořád víte,jak vlastně taková příprava na školní docházku u Vašeho dítěte postupuje už od tří let.


Práce v Montessori třídě zahrnuje přípravu na psaní- rozvoj jemné a hrubé motoriky v manipulaci s pomůckami spojené s pohybem, zejména pak v oblasti praktického života, sebeobsluhu, péče a sebe, druhé a okolí, tříbení smyslů, počítání, matematické úkoly, grafomotorické úkoly, přípravu na čtení, rozvoj slovní zásoby, čtení, rozvoj v oblasti přírodovědy, zeměpisu, dějepisu, hudby… a to vše na konkrétních pomůckách s možností manipulace, pohybu po třídě, spolupráce s ostatními a to vše v souladu s individuálním plánem dítěte tvořeným s ohledem na jeho sensitivní období (na to, co ho baví a jde mu s radostí nejsnáze) s možností si svobodně a se zodpovědností zvolit co, kdy, kde a s kým chci dělat.


Poslední rok školní docházky k tomu všemu ještě přibudou do stupňů obtížnosti rozdělené pracovní listy pro předškoláky na papíře, které si děti zakládají do svých složek a které jsou také součástí individuálního plánu předškoláka.