?sky English
Naše vize a cíle

pearlMŠ Perlička je vedena následující vizí: 

"Pohlížejte na člověka jako na důl oplývající drahokamy nedozírné hodnoty. Jen výchovou lze dosáhnout toho, že ony poklady vyjdou na povrch a že z nich lidstvo bude moci těžit." (Bahá´u´lláh)

  • Rodina je základ lidské společnosti.
  • Rodič je prvním vychovatelem dítěte. Rodiče mají nenahraditelný vliv na dítě díky prostředí, které mu doma vytváří.
  • Dítě je příslib a záruka budoucnosti. Děti v sobě nesou zárodek  povahy budoucí společnosti a potřebují vedení a vzdělání.
  • Učitel je příkladem a průvodcem. Úlohou učitele je vynést na povrch kvality a schopnosti, které jsou skryty uvnitř dítěte a pomoci mu rozvinout je na co nejvyšší úroveň.
  • Výchova je nezbytná k tomu, aby se mohl projevit opravdový potenciál člověka a umožňuje mu, aby byl prospěšný ostatním.1jellyfish_ikon
Cílem MŠ Perlička je poskytnout dětem takové prostředí, aby mohly rozvíjet čtyři klíčové oblasti:
  • Příkladný charakter: Uvědomujeme si, že v konečném důsledku základ toho, kdo jsme, spočívá v  síle charakteru každého z  nás. Charakter je souborem vlastností, které jednotlivec rozvinul. Naše děti rozvíjí na prvním místě vlastnosti jako pravdomluvnost, zdvořilost, sebedůvěra, pořádkumilovnost, zodpovědnost, vytrvalost, důvěryhodnost, spravedlnost, laskavost, štědrost,  soucit, , tvořivost, přátelství, trpělivost, tolerance, láska, radost a skromnost. Jsou emocionálně a duchovně vyvážené.
  • Tvořivá mysl: Tvořivá mysl se dokáže vypořádat s novými situacemi a výzvami. Aby toho dosáhly, vzdělávají se naše děti v různých oblastech – praktický život, smyslová výchova, matematika, jazyková výchova, kosmický život (dějepis, zeměpis, fyzika, chemie, biologie, umění a další obory o světě a životě v něm). Učí se nezávisle prozkoumat realitu, samy objevovat, jak věci fungují, a spoléhat na vlastní rozum a úsudek. Tyto schopnosti pak uplatní ve vztahu k výzvám, kterým budou v životě čelit.
  • Globální náhled : Uvědomujeme si, že ve 21.století narůstají vzájemné vazby mezi různými lidmi a národy na celém světě. Naše děti se budou přirozeně  cítit jako občané celého světa, s globální perspektivou a náhledem na různé oblasti. Budou oproštěni od rasových, národnostních, etnických, jazykových, náboženských a ekonomických předsudků. Budou respektovat rovnost pohlaví a budou si cenit rozmanitosti národů a kultur na světě.
  • Služba lidstvu: Uvědomujeme si, že smysl života a štěstí vychází z nesobecké služby ostatním. Naše děti se budou snažit, aby našly způsob, jak být ostatním prospěšné – rodině, společnosti, ve které žijí, a tím i celému lidstvu.